Logo
       

Zrak, voda… i čista priroda
Napisao Robert Mlinarec
Izdavač VBZ, HR 2017.

Munje, gromovi… i električna struja
Napisao Robert Mlinarec
Izdavač VBZ, HR 2016.

STRELA, GROM… IN ELEKTRIKA
Izdavač VBZ, SLO 2016.

ZRAK, VODA… I ČISTA PRIRODA

Kako je patuljak Mudrić otkrio struju a kako čuva prirodu otkrijte u edukativnim kartonkama.

MUNJE, GROMOVI… I ELEKTRIČNA STRUJA