Logo
       

Napisala Adrijana Grgičević

Izdavač Ibis grafika, HR 2020.

_O knjizi

IBIS GRAFIKA Video

ŠTO SAM SVE NAUČIO DO ŠKOLE (I TO SÂM)

U kratkoj priči, budući prvašić daje duhovito uobličene odgovore (poput onih u novinskim člancima koji govore o Pet načina kako…) na 10 najvažnijih dječjih pitanja o svijetu i životu. Kako su se upoznali mama i tata? Ili kako je izgledao svijet prije njega?

“… iznimna je, odlično napisana i ilustrirana slikovnica koja istodobno računa s autonomnim dječjim čitateljem, ali i za dječju perspektivu zainteresiranim odraslim. Prepoznatljive plošne ilustracije Vande Čižmek s izraženim konturama, koje kao da oživljuju geometrijske likove, svojom predmetnošću na rubu apstrakcije u stopu prate i vizualno nadograđuju samosvojnu logiku samoukog predškolca, ostvarujući doslovnu simbiozu s tekstom.”

– Stručno povjerenstvo Nagrade Grigor Vitez za 2020. godinu –